سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کارایی و نحوه عملکرد یخچال امرسان

کارایی و نحوه عملکرد یخچال امرسان:در چرخه کار یخچال امرسان پنج پایه اساسی وجود دارد: مبرد مایع، یک کمپرسور، که جریان گاز را کنترل می کند؛ کویل کندانسور و اواپراتور کویل و چیزی به نام دستگاه انبساط. که در تعامل با یکدیگر غذا ها را خنک می کنند .

فریزر


 کارایی و نحوه عملکرد یخچال امرسان

کمپرسور بخار گاز را خنثی می کند، فشار آن را افزایش می دهد و آن را به داخل کویل در خارج از یخچال فریزر امرسان  قرار هدایت می کند. هنگامی که گاز داغ داخل کویل با جریان هوای آشپزخانه روبرو می شود به مایع تبدیل می شود. سپس در حالت مایع و با فشار بالا،مبرد در حال خنک شدن به داخل کویل که در داخل فریزر و یخچال امرسان  است. سرد کن یخچال هوای گرم را جذب می کند. در آخر، مبرد به یک صورت یک گاز تبخیر می شود،سپس به کمپرسور برمی گردد جایی که چرخه تمام می شود.

کمپرسور یخچال امرسان یکی از مهمترین بخش های یخچال امرسان است، زیرا این بخش گاز را فشرده می کند و باعث می شود که موادغذایی شما خنک شود. علت اینکه یخچالی موادغذایی شما را گرم و خراب می کند می تواند کمپرسور آسیب دیده باشد. اگر یخچال شما غذاهای سرد شما را به خوبی نگه داری نکند، یک کمپرسور جدید را با آماده سازی مناسب برای دستگاه در نظر بگیرید

یخچال

یخچال بر اساس اصول چرخه‌های ترمودینامیکی و قانون دوم ترمودینامیک، کار می‌کند. چرخه‌ی ترمودینامیکی الزاما چرخه‌ی بسته‌ای است که ماده‌ای تحت فرآیند‌های مختلف قرار می‌گیرد و سپس به حالت اولیه باز‌می‌گردد.

در این سیستم خنک‌سازی هنگامی انجام می‌گردد که «سیال مبرد» با جذب گرما از «تبخیر کننده» – این قسمت در فضایی که قرار است سرد شود قرار دارد – به بخار تبدیل می‌‌شود.

ورودی سیستم برای فشرده‌سازی توسط «کمپرسور»،‌ انرژی مکانیکی است؛ درنتیجه این سیستم را سیستم خنک‌سازی مکانیکی نیز می‌نامند. مواد بسیار زیادی را می‌توان با توجه به ظرفیت و کاربرد‌های مختلف به‌عنوان سیال مبرد مورد استفاده قرار داد.

نحوه ساخت و بهره‌برداری یخچال فریزر امرسان

یخچال فریزر امرسان از اجزای مختلفی همچون کمپرسور، «کندانسور یا چگالنده» ، «شیر فشارشکن یا انبساط» ، تبخیر کننده و دیگر وسایل کمکی که برای بهره‌برداری بهتر به کار می‌رود از جمله: کنترل‌کننده‌ها، فیلتر‌ها و سیستم ضد یخ‌زدگی تشکیل می‌شود. هماهنگ کردن مناسب اجزای یخچال فریزر امرسان بر اساس نوع عملکرد آنها و الزامات مربوطه برای کار کردن مفید یخچال فریزر امرسان ضروری است. هر جزئی کار خودش را انجام می‌دهد،‌ پس نیاز است تا همه‌ی آن‌ها را در مکانی مناسب قرار داد.