سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رله یخچال فریزر جنرال الکتریک و مشکلات آن

رله یخچال فریزر جنرال الکتریک و مشکلات آن:رله استارت یخچال فریزر جنرال الکتریک، قطعه ای است که به وسیله آن کمپرسور داخل یخچال فریزر جنرال الکتریک استارت میزند. در حالتی که رله راه انداز یخچال فریزر جنرال الکتریک سوخته باشد، آنگاه کمپرسور کار نمیکند و هوای داخل یخچال فریزر جنرال الکتریک سرد نخواهد شد. از آنجایی که کمپرسور یک قسمت اصلی از یخچال فریزر جنرال الکتریک میباشد، و بعد از رله راه انداز کار میکند، لذا رله استارت آن نیز باید سالم باشد تا کمپرسور بتواند کار خود را آغاز کند. در حالتی که کمپرسور صدای کلیک ناآشنایی میدهد و یا یخچال فریزر جنرال الکتریک کار نمیکند و سرد نمیکند، امکان دارد ما را از خراب شدن رله استارت یخچال فریزر جنرال الکتریک باخبرکند.

تعمیر یخچال

ادامه مطلب...