سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

عملکرد اورلود یخچال فریزر و ساید جنرال استیل

عملکرد اورلود یخچال فریزر و ساید جنرال استیل:اورلود یخچال فریزر و ساید جنرال استیل یک محافظ است که در موتور تعبیه شده است و کار آن کنترل جریان اضافی در موتور است اگر جریانی بیش از حد مجاز در کمپرسور جریان بیابد و یا اینکه دمای کمپرسور به دلیل اختلالات ایجاد شده بیش از اندازه نرمال بالا برود وظیفه اورلود این است که قبل از هر گونه آسیب به سیم پیچ موتور جریان برق را قطع کند و از موتور محافظت کند

جنرال استیل


عملکرد اورلود یخچال فریزر و ساید جنرال استیل  

اورلود در یخچال فریزر و ساید جنرال استیل ، اگر موتور کارکرد صحیحی نداشته باشد یا این که سیم پیچ های آن معیوب شده باشد یا با انسداد در مسیر جریان گاز مواجه شده باشد یا این که ولتاژ پایین آمده باشد و... که باعث افزایش بسیار بالای دمای موتور می شود به دلیل بالا رفتن جریان های دریافتی موتور یا همان تشکیل جریان های اضافی در موتور در این جا اورلود به عنوان محافظ الکتریکی موتور برای جلوگیری از آسیب جدی به موتور وارد عمل می شود .  

جریان اضافی از اورلود عبور می کند دمای بیشتر تولید شده به وسیله فنر کرم نیکل اورلود افزایش یافته و تیغه حساس تحریک شده و طول تیغه افزایش می یابد در این حالت ارتباط کنتاکت ها با هم قطع شده و جراین نول قطع شده و کمپرسور یخچال فریزر و ساید جنرال استیل خاموش می شود پس از گذشت زمانی برای سرد شدن و کاسته شدن آن مقدار دما در اورلود تیغه حساس دوباره حجمش کم میشود و به این وسیله کنتاکت ها دوباره ارتباط پیدا می کنند و کمپرسور شروع به کار می کند و هم چنین اگر مشکل جریان اضافی و دمای بالا پس از این عملیات ادامه داشت دوباره اورلود برای محافظت از کمپرسور و موتور یخچال فریزر و ساید جنرال استیل اقدامات لازم را انجام می دهد.

یخچال فریزر

عدم راه اندازی اورلود یخچال فریزر جنرال استیل

بعضی مواقع به علت کاسته شدن ولتاژ یا نیم سوز شدن سیم پیچی استارت در رله یخچال فریزر و ساید جنرال استیل ، کمپرسور یخچال فریزر و ساید جنرال استیل شروع به کار نمی کند  در این صورت یک خازن راه انداز روی کمپرسور نصب کنید ، خازن باید روی رله های سیم پیچ دار نصب شود اما اگر می خواهید روی رله سنگی خازن نصب کنید اول باید رله یخچال سوزنی را تعویض کنید ، رله های سنگی که دارای سه فیش هستند و چون خازن روی آن ها از نوع دائم در مدار است برای این کار خوب نیستند زیرا این خازن برای کم کردن جریان رادیواکتیو روی آن ها تعبیه شده است ولی ما به خازن با کارایی راه اندازی موتور نیاز داریم . برای این که روی رله های سوزنی خازن نصب کنیم  باید سیم روکش فیش برق رله را جدا کنیم یکی از سری های خازن را به فیش و سری دیگر را به سیم روکش که جدا شده وصل می کنیم و کار تمام است .